Aljaž Rudolf, Eva Smrekar (SI)

A Face or a Factory je družina, podjetje in laboratorij obrazov, mask ter novih identitet. Preko oblikovanja novih oseb z uporabo DNK materiala in 3D optičnega branja posameznega darovalca, ki mu je v zameno ponujeno mesto v korporaciji skupaj s specifičnim deležem njenega premoženja, projekt modulira različne heteronime, njihove biografije, poklice in točno določene funkcije v sodobnem korporativnem kapitalizmu. Tako postopno razvija obraz kot kompleksen teritorij genetskih, pravnih, kozmetičnih in političnih razmerij moči.

Holey Surface deluje kot vstopna točka v daljši umetniško-raziskovalni proces. Modularno zgrajena postavitev konzumira obiskovalca, ki s podpisom privolitvenega obrazca postane del projekta in potencialno tudi samega podjetja. Instalacija služi kot zbiralna in arhivska skulptura DNK vzorcev in posnetkov ter predstavlja rojstvo obraznega stroja oziroma prvo maso informacij, ki bodo analizirane, izbrane in oblikovane v celoto prvega heteronima.

Avtorja Aljaž Rudolf, Eva Smrekar
Oblikovanje in razvoj CGP ter spletnega mesta Marko Damiš | Razvoj Igor Malič  
Zvok Gašper Torkar
Pravna pomoč Anja Blaj
Biotehnološka pomoč Kristijan Tkalec
Elektronika, senzorika Lovrenc Košenina
Programiranje Tomaž Štrus, Richard Cole Lavrence Mrvar
Video Tina Lagler

Zahvala Marinka Horvat; Biotehniška fakulteta  Katedra za genetiko, biotehnologijo, statistiko in žlahtnjenje rastlin

Razstava je del mednarodnega projekta ‘European ARTificial Intelligence Lab’, ki je podprt s sredstvi programa Ustvarjalna Evropa Evropske unije, Ministrstva za kulturo RS, Ministrstva za javno upravo RS in Mestne občine Ljubljana – Oddelka za kulturo

Povezava do ArsElectronice