Z veseljem vas obveščamo, da smo partnerji projekta konS na podlagi vabila za predloge umetniških del in na podlagi neposrednih vabil izbrali šest umetniških projektov, ki jih bomo produkcijsko podprli v letu 2020. Med izbranimi avtoricami, avtorji in avtorskimi skupinami so BridABoštjan ČadežMiranda Moss & Daniel BrownellBoštjan PerovšekTilen Sepič in Zoran Srdić Janežič

Programski svet konzorcija je skrbno pregledal vse pravočasno prispele prijave in v skladu s cilji in programskimi smernicami projekta konS izbral dela, za katera menimo, da smelo razpirajo teme sodobnosti, pri katerih znanost in tehnologije igrajo pomembno družbeno vlogo. Predlagani koncepti in ponekod že zastavljeni umetniški projekti ustrezajo izhodiščem vabila, s katerim smo želeli v produkcijo privabiti dobro premišljene projekte, ki jih je mogoče izvesti v danih časovnih, finančnih in prostorskih okvirih. 

Na vabilo, ki smo ga objavili v okviru projekta konS – Platforme za sodobno raziskovalno umetnost, smo prejeli 77 predlogov za umetniške projekte avtorjev iz slovenskega in mednarodnega prostora. Žirijo sta prijetno presenetila odziv in umetniška raven predlaganih projektov, kar je botrovalo intenzivnim razpravam in premislekom o umetnostni situaciji, v kateri nastaja sodobna raziskovalna umetnost. Spodbujeni s procesom žiriranja in rezultati bomo enako vabilo za produkcije umetniških del objavili tudi za leti 2021 in 2022, saj smo prepričani, da je namen vabila, tj. omogočanje odprtega dostopa do produkcijskih kapacitet, na tak način v veliki meri dosežen.

Zaradi večjega števila prejetih predlogov za umetniške projekte se je proces izbora podaljšal, kar je posledično zamaknilo datum javnega obvestila o izboru del. Za to zamudo se iskreno opravičujemo!

V imenu konzorcija konS člani žirije: Maja Burja, Luka Frelih, Jernej Čuček Gerbec, Maid Hadžihasanović, Miha Horvat, Janez Janša, Jurij Krpan, Marcela Okretič, Dare Pejić, Borut Pelko, Irena Pivka, Tjaša Pogačar, Adrijan Praznik, Peter Purg, Sandra Sajovic, Maruša Skornišek, Uroš Veber, Brane Zorman