Tudi javni zavod Mladinski kulturni center Maribor (MKC Maribor) je partner platforme #konS. Njegovi programi, prireditve in aktivnosti so namenjeni mladostnikom in odraslim, ljubiteljem sodobne umetnosti in urbane kulture. Letno izvede več kot 300 prireditev, to so festivali, razstave, delavnice, literarni dogodki, performansi, predstave, predavanja, okrogle mize, pogovori, simpoziji, mladinske izmenjave, instalacije, urbane in ulične akcije, konference, usposabljanja, nastopi, knjižni sejem, multimedijski dogodki …

Sodeluje z drugimi organizatorji in akterji na področju kulture in mladine, vsebine pa izvaja v svojih prostorih
▶️ Galerija Media Nox
▶️ Kulturni inkubator
▶️ Hostel Pekarna
(Želiš še več info? Vse na njihovi FB strani in spletki 😉).