V novembru je #kons naznanili možnost podpore umetniških projektov, ki se gibljejo na premisah tematiziranja znanosti o življenju in umetne inteligence, kvantnega računalništva, robotike, bioakustike, ipd. Rok za oddajo predlogov prebojnih, inventivnih umetniških stvaritev je bil 8. januar 2020. Obveščamo vas, da je prav zdaj v teku drugi krog obravnave prijavljenih projektov. 

🔜 Avtorji bodo o izboru obveščeni do 25. februarja. 

// ENG
In November, #kons announced the possibility of supporting art projects that move on the premise of thematizing life sciences and artificial intelligence, quantum computing, robotics, bioacoustics, and more. The deadline for submitting proposals for breakthrough, inventive works of art was 8 January 2020. We would like to inform you that the second round of consideration of the submitted projects is currently underway.

🔜 The authors will be informed of the selection by 25 February.