VABILO ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE UMETNIŠKIH DEL // OPEN CALL FOR SUBMISSION OF NEW ART PROJECTS

Rok za oddajo predlogov: 20. 12. 2019 Deadline: 20 December 2019
Projekt konS - Platforma za sodobno raziskovalno umetnost je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij “Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Project konS – Platform for Contemporary Investigative Art is a project chosen on the public call for the selection of the operations “Network of Investigative Art and Culture Centres”. The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and by the European Regional Development Fund of the European Union.