Namen projekta konS je vzpostavitev boljših pogojev za vzdrževanje in razvoj sodobne raziskovalne umetnosti v Sloveniji. In prav zato je 18. november ob 12.30 uri (v prostorih Ex Diamond) v okviru mednarodnega festivala sodobnih umetniških praks Pixxelpoint v Novi Gorici tudi trenutek prvega podpisa dogovora o medsebojnem sodelovanju med mesti na področju spodbujanja sodobne raziskovalne umetnosti in neformalnega raziskovalnega izobraževanja za otroke, mladino in starejše.

S podpisom dogovora na pobudo Zavoda Kersnikova, Zavoda Projekta Atol, Zavoda Aksioma, Društva Ljudmila in Zavoda Cona iz Ljubljane ter Mladinskega kulturnega centra Maribor, Mladinskega centra Velenje, Mladinskega centra Lokal patriot Novo mesto in Akademije umetnosti Univerze Nova Gorica, mesta Ljubljana, Nova Gorica, Novo mesto, Maribor in Velenje postanejo ustanovni člani mreže mest prihodnosti, med katerimi je vzpostavljena in aktivno vzdrževana pot za spodbujanje projektov.

Dr. Klemen Miklavič, župan Mestne občine Nova Gorica, bo podpisal memorandum projekta konS in se s tem zavezal k podpori pri ustvarjanju priložnosti za bolj inovativno, trajnostno in etično rabo novih tehnologij v družbenih inovacijah. Mestna občina Nova Gorica bo s tem dogovorom izkazala pripravljenost, da bo preko svojih politik in mehanizmov sofinaciranja spodbujala izmenjavo umetniških del, znanja, podatkov in informacij, kakor tudi omogočala dostop do prostorov in tehničnih sredstev, s pomočjo katerih bo mogoče dosegati visoko izvedbeno kvaliteto ter spodbujevalni družbeni učinek transdisciplinarnih projektov.