Vzpostavljamo ustvarjalna vozlišča, v katerih izvajamo različne oblike neformalnega izobraževanja za otroke, mladostnike in starejše. Glavni namen aktivnosti je spodbujanje otrok in mladih k odkrivanju svojih potencialov in razvijanju sposobnosti, ustvarjalnega mišljenja ter inovativnosti.

Osnovna oblika neformalnega izobraževanja so ustvarjalne delavnice, v katerih udeleženke in udeleženci pridobivajo znanje s področja novih tehnologij, kot so biotehnologija, biologija, nosljiva tehnologija, digitalni mediji, zvok, energetika, robotika, alternativni viri energije, procesiranje signalov ipd.

Z današnjim dnem odpiramo drugo etapo iskanja novih vsebin in vas zatorej vabimo k oddaji predlogov za delavnice.

Vozlišča v Mariboru (Inkubator), Velenju (Nukleus), Novem mestu (Sonar), Ljubljani in Novi Gorici (xCenter) so vzpostavjena in v času projekta bomo prav v njih – in tudi v sodelovanju z drugimi organizacijami – izvedli nekaj več kot 300 delavnic, od katerih bo petina novih, ostale pa bodo ponovitve le-teh.

Vabilo za predloge delavnic bo odprto do konca projekta, predlogi pa bodo obravnavani glede na vrstni red prispetja. Več informacij na tej povezavi.