Vzpostavljamo ustvarjalna vozlišča, v katerih bomo izvajali različne oblike neformalnega izobraževanja za otroke, mladostnike in starejše. Glavni namen aktivnosti je spodbujanje otrok in mladih k odkrivanju svojih potencialov in razvijanju sposobnosti, ustvarjalnega mišljenja ter inovativnosti. Osnovna oblika neformalnega izobraževanja so ustvarjalne delavnice, v katerih udeleženke in udeleženci pridobivajo znanje s področja novih tehnologij, kot so biotehnologija, biologija, nosljiva tehnologija, digitalni mediji, zvok, energetika, robotika, alternativni viri energije, procesiranje signalov ipd. Z današnjim dnem vas vabimo k oddaji predlogov za delavnice.

Vozlišča bomo vzpostavljali skozi celotno trajanje projekta (2019–2022) v Mariboru, Velenju, Novem mestu, Ljubljani in Novi Gorici, kjer delujejo partnerji projekta konS in ves ta čas ostajamo odprti za predloge. V času projekta bomo izvedli nekaj več kot 300 delavnic, od katerih bo petina novih, ostale pa bodo ponovitve le-teh.

Povabilo za predloge delavnic bo odprto do konca projekta, predlogi pa bodo obravnavani glede na vrstni red prispetja. Več informacij na tej povezavi.