Skip to content
Park Events

konS ≡ Raziskovalno učenje

20. September 2023 at 19:00


razstava v Xcentru (Delpinova 20, Nova Gorica)

V galeriji Xcentra bomo 20.septembra 2023 ob 19.00 odprli razstavo Raziskovalno učenje, na kateri bomo predstavili konS ≡ PARK – Akademijo za raziskovalno umetnost, ki so jo zgradili partnerji projekta konS ≡ Platforma za sodobno raziskovalno umetnost.

Gre za raznoliko interpretacijo koncepta ‘digitalne človečnosti’, ki se osredotoča na mlade in ponuja prostor za izvirne, nepričakovane, nenavadne in navdihujoče poglede na sedanjost in možno prihodnost. Razstava ponazarja praktične primere raziskovalnega učenja, ki tvorijo sinergijo med tehnologijo, kreativnostjo in intermedijsko umetnostjo ter nagovarja slovenski izobraževalni sistem k odzivu na potrebo po inovativnih didaktičnih pristopih in raziskovalnem učenju. Hiter znanstveno-tehnološki napredek oblikuje vsakdanje življenje posameznikov, našo družbo in globalni ekosistem ter se zrcali v razvoju miselnosti, dojemanja in razvoja naše družbe in predvsem mladih. Z osredotočanjem na izkustveno eksperimentiranje razstava prikazuje primere reševanja kompleksnih nalog z igrivo radovednostjo, da bi v naslednjem koraku prišli do inovativnih razmišljanj in pristopov.

konS ≡ PARK – Akademija za raziskovalno umetnost spodbuja otroke in mlade, da odkrivajo svoje potenciale in razvijajo sposobnosti ter veščine, kot so reševanje kompleksnih problemov, ustvarjalnost, inovativnost, etično in trajnostno razmišljanje, samostojno razmišljanje, načrtovanje in druge, ki so pomembne za sodobni čas.

Značilnost sodobne raziskovalne umetnost je, da nastaja v sodelovanju umetnikov z znanstveniki, inženirji, tehnologi ter drugimi strokovnjaki. V najbolj optimalnih pogojih za sodelovanje lahko ideje, znanja, veščine, raziskovanja, testiranja situacij in sodelovanja v skupnostih pripeljejo do najbolj inovativnih idej. V tematsko raziskovalnih – produkcijskih laboratorijih, ki smo jih vzpostavili v okviru platforme konS, spodbujamo in omogočamo povezave med umetniki, znanstveniki in znanstvenimi ustanovami. V tem okolju nastajajo presežna umetniška dela in ideje, ki ustvarjajo prostor za originalne, nepričakovane, nenavadne in navdihujoče poglede na sodobnost in morebitno prihodnost. Pri tem ustvarjalci uporabljajo nove tehnologije in orodja ter izpostavljajo zanimiva vprašanja današnjega časa povezana s temami kot so okoljevarstvo, biotehnologija, umetna inteligenca, prihodnost hrane, robotika, raziskovanje vesolja ipd.
Ker znanost in tehnologija izjemno hitro napredujeta in ker želimo mlade opolnomočiti z razmišljanjem o fenomenih sodobnega sveta smo ustanovili konS ≡ PARK – Akademijo za raziskovalno umetnost, ki jo sestavlja mreža ustvarjalnih vozlišč po Sloveniji, v katerih nastajajo inovativni programi raziskovalnega in vrstniškega učenja. PARK razvija napredne vsebine, ki preko transdisciplinarnega pristopa naslavljajo družbeno aktualna vprašanja. Programi temeljijo na sodobnih tehnoloških vsebinah in dognanjih, ki so ključna in koristna pri ozaveščanju mladih za razumevanje sveta, v katerem živimo. Z raziskovalnim delom spodbujajo mlade, da preko ustvarjanja na presečišču znanosti in umetnosti odkrivajo svoje potenciale in razvijajo sposobnosti ter veščine, kot so reševanje kompleksnih problemov, inovativnost, etično in trajnostno razmišljanje, odkrivanje priložnosti, vizija in druge, ki jih preferira sodobni čas. Pri tem uporabljamo metode kot so raziskovalno in izkustveno učenje, učenje na napakah, naredi sam, naredimo skupaj, delo z umetniki, intelektualna emancipacija, vrstniško učenje in skupnostno soustvarjanje.

konS ≡ PARK predstavlja integralni del Platforme konS, ki iz umetniške ideje in iz navdihujočih konS laboratorijev črpa bogato vsebino in znanje ter jih pretvarja v inovativne raziskovalne programe za otroke, mlade in odrasle.

V PARKU je zbranih preko 50 različnih delavnic, ki so razdeljene na 6 težavnostnih stopenj: 1. Radovednež, 2. Raziskovalec, 3. Poznavalec, 4. Mojster, 5. Razvijalec, 6. Mentor

Produkcija: konS ≡ Platforma za sodobno raziskovalno umetnost

___
Projekt konS ≡ Platforma za sodobno raziskovalno umetnost je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij “Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture”. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.