Skoči na vsebino

Vizualizacija podatkov z Arduinom

Trajanje: 3 ure / Starostna skupina: 9+ in mladostniki ter odrasli

Na delavnici, namenjeni promociji in učenju programiranja se seznanimo z osnovami programiranja z Arduinom, senzorike in programiranja v Processingu, pobliže pa se spoznamo z vizualizacijo dobljenih podatkov. Delavnica poteka v treh sklopih:

V uvodu se sprehodimo čez zgodovino grafičnih podatkov in delovanje Arduina, senzorjev in drugih pripomočkov, ki jih potrebujemo za pridobivanje podatkov s pomočjo senzorjev. Nato se lotimo sestavljanja senzorjev. V drugem delu pobliže spoznamo programski jezik Processing in različne primere vizualizacije podatkov, lotimo pa se programiranja/modificiranja grafične podobe podatkov na osnovi že vnaprej pripravljenih primerov. Na koncu Arduino povežemoi s programom, tako da se dobljena vizualizacija spreminja v odvisnosti od zaznanih podatkov, ki jih bere senzor.

Produkcija

Kersnikova

Avtorji

Ana Smerdu je magistra matematike, ki večino časa v službi presedi za računalnikom. Zanimanja: neformalno učenje in poučevanje, hrana in kolesarjenje.

#programiranje #okolje #arduino #processing

Želite ponudbo za izvedbo delavnice Vizualizacija podatkov z Arduinom?