Skoči na vsebino

Vabila

Natečaj za najboljšo delavnico in najboljšega_o mentorja_ico

konS ≡ Platforma za sodobno raziskovalno umetnost je dinamična, odprta in rastoča struktura, ki vzpostavlja povezave med raznolikimi skupnostmi, institucijami znanja, raziskovalnimi središči in gospodarstvom ter hkrati s tem sooblikuje in soustvarja trajnostno, informirano, varnejšo in bolj etično prihodnost.

konS je rezultat dolgoletnih prizadevanj za vzpostavitev aktivne mreže raziskav, produkcije in utemeljevanja boljših pogojev za raziskovanje, razvoj in realizacijo sodobnih raziskovalnih umetniških projektov. V te namene se je v letu 2019 povezalo devet partnerjev – nevladnih organizacij, umetniških producentov, taktičnih medijev, javnih kulturnih središč in umetniška akademija na diagonali vzhodne in zahodne kohezijske regije: Zavod Kersnikova, Zavod Projekt Atol, Zavod Aksioma, Društvo Ljudmila, Zavod Cona, vsi iz Ljubljane, in Univerza v Novi Gorici – Akademija umetnosti, Mladinski center Velenje, LokalPatriot Novo mesto ter MKC Maribor.

Osnovno delovanje platforme je razdeljeno na tri ravni:

  • vzpostavitev vozlišč za krepitev zmogljivosti, kjer se lahko različna občinstva opolnomoči za kritično uporabo novih tehnologij (konS ≡ PARK),
  • laboratorijev za umetniške raziskave po vsej državi, ki omogočajo produkcijo sodobnih raziskovalnih umetnosti (konS ≡ NOVA) ter
  • laboratorij za spekulativne inovacije za prevajanje daljnovidnih umetniških idej in izumov v inovacije za bolj trajno, varno in etično družbo (konS ≡ PRAKSA).

 

PARK je eden izmed treh ključnih stebrov Platforme konS, znotraj katerega v vozliščih partnerskih mest platforme skozi ustvarjalno učenje krepimo zmogljivosti, spodbujamo izobraževanje in pospešujemo uporabo novih znanj, umetniških dosežkov in kritično rabo najnaprednejših tehnologij iz različnih področij.

Delavničarstvo ter vrednote, povezane z njim (naredi-sam oz. naredi-skupaj, odprte tehnologije, učenje skozi raziskovanje …), so najpomembnejše orodje s katerim želimo mlade navdušiti za delo v skupnostih, v katerih lahko vsak posameznik_ica ali skupina razvija svoje potenciale.

Znotraj vozlišč tako potekajo delavnice za otroke, mladino in ostalo zainteresirano javnost, ki jih jo zanima aktivno sodelovanje in ustvarjanje na področju varne, trajnostne in etične rabe novih tehnologij. V okviru PARK-a poteka tudi razvoj novih delavnic, usposabljanje za mentorje, ki s svojimi znanji sooblikujejo našo skupnost ter priprava »LabBook-ov«, knjižic z navodili za izvedbo delavnic, s katerimi želimo delavnice približati tudi tistim, ki se v naših vozliščih ne gibljejo pogosto.

PARK je aktivno sooblikovanje sedanjosti za boljšo prihodnost in pomembno je, da so najaktivnejši_e sooblikovalci_keprihodnosti vidni. In prav z podelitvijo priznanj za najboljšo delavnico in najboljšega_o mentorja_ico želimo to povedati še bolj naglas. V ta namen smo pripravili natečaja, na katera se lahko interesenti_ke prijavijo do vključno petka, 17. septembra 2022 na workshops@kons-platforma.org. Ključne informacije o natečaju, obvezne sestavine prijavne vloge in kriteriji za ocenjevanje se za vsako izmed priznanj nahajajo v priloženih dokumentih.

Prispele vloge bo ocenila strokovna komisija, priznanja pa bodo na slavnostni prireditvi podeljena v okviru mariborskega konS  modul-a, ki ga partnerska mreža pripravlja v oktobru 2022.

Prejemniki_ce priznanj bodo honorirani do višine 2000 EUR (bruto), pri čemer morajo do konca leta 2022 izvesti najmanj tri aktivnosti v okviru Platforme konS. Za aktivnosti primeroma štejejo nastop na okrogli mizi, predstavitev vsebin in/ali osebne filozofije svojega mentorskega udejstvovanja, prilagojena predstavitev delavnice, pomoč pri vodenju in razvoju novih delavnic, delo z drugimi mentorji ali sodelovanje pri izvedbi mentorskega usposabljanja in drugo.

Vabljeni k prijavi!

Besedilo natečaja za najboljšo delavnico

Besedilo natečaja za najboljšega_o mentorja_ico

 

Vabilo za oddajo predlogov za nove delavnice

Nova etapa zbiranja prijav se bo zaključila 15. oktobra 2022. Vozlišča vzpostavljamo skozi celotno trajanje projekta (2019–2022) v Mariboru, Velenju, Novem mestu, Ljubljani in Novi Gorici, kjer delujejo partnerji projekta konS. V času projekta bomo izvedli okrog 300 delavnic, od katerih bo petina novih, ostale pa bodo ponovitve le-teh. Povabila za predloge delavnic se bodo vrstila vse do zaključka projekta, v sklopu vsakega povabila bodo predlogi obravnavani glede na vrstni red prispetja. Več informacij je na voljo tukaj.

Komu so namenjene naše delavnice?

Delavnice so namenjene trem glavnim skupinam udeležencev:

  • otrokom od 8. do 13. leta,
  • mladostnikom od 13. do 18. leta,
  • ostali zainteresirani javnosti

Več o razvoju, načinu in pogoji sodelovanja preberite v vabilu.