Skoči na vsebino

Vabila

Znotraj platforme konS sta trenutno aktualni dve vabili

Vabilo za prijavo umetniških projektov

Smo v vrtincu civilizacijskih izzivov, ki zahtevajo tehten premislek in aktivno participacijo: hitro staranje prebivalstva, strateško delovanje ekonomskih velesil, prelomne tehnološke aplikacije, marginaliziranje in izključevanje družbenih skupin, napetosti med vladami in nevladnimi organizacijami, lokalni in mednarodni konflikti, podnebne spremembe, okoljski problemi. Naša prihodnost je odvisna od sposobnosti soočanja z naštetim, sprejemanja in aktivacije. V projektu konS aktivno participacijo vidimo v spodbujanju vizionarskih, nepričakovanih, drugačnih idej, ki nam omogočajo videti onkraj determinizma racionalistične zahodne znanosti in ekonomije. S svojo dejavnostjo lahko spodbujamo, navdihujemo in opolnomočimo odločevalce, znanstvenike, inženirje ter gospodarstvenike, da delujejo vključujoče, družbeno odgovorno in trajnostno. Iz tega vznika neše vabilo za prijavo umetniških projektov za leto 2021. Podprli bomo do 5 umetniških produkcij sodobne raziskovalne umetnosti, izbranih na programskem svetu konzorcija. Umetniški projekti so lahko že v nastajanju ali popolnoma novi, morajo pa biti izvedeni v času trajanja finančnega mehanizma (najkasneje do aprila 2022). Vrednost financiranja posameznega projekta je predvidena na največ 15.000 EUR. Sredstva so namenjena za kritje stroškov razvoja in izvedbe umetniškega dela. Celotno besedilo vabila je dostopno na tej povezavi.

Vabilo za oddajo predlogov za nove delavnice

Nova etapa zbiranja prijav se bo zaključila 14. maja 2021. Vozlišča vzpostavljamo skozi celotno trajanje projekta (2019–2022) v Mariboru, Velenju, Novem mestu, Ljubljani in Novi Gorici, kjer delujejo partnerji projekta konS. V času projekta bomo izvedli okrog 300 delavnic, od katerih bo petina novih, ostale pa bodo ponovitve le-teh. Povabila za predloge delavnic se bodo vrstila vse do zaključka projekta, v sklopu vsakega povabila bodo predlogi obravnavani glede na vrstni red prispetja. Več informacij je na voljo tukaj.

Komu so namenjene naše delavnice?

Delavnice so namenjene trem glavnim skupinam udeležencev:

  • otrokom od 8. do 13. leta,
  • mladostnikom od 13. do 18. leta,
  • ostali zainteresirani javnosti

Več o razvoju, načinu in pogoji sodelovanja preberite v vabilu.