Skoči na vsebino

Vabila

Vabilo za oddajo predlogov za nove delavnice

Nova etapa zbiranja prijav se bo zaključila 15. januarja 2022. Vozlišča vzpostavljamo skozi celotno trajanje projekta (2019–2022) v Mariboru, Velenju, Novem mestu, Ljubljani in Novi Gorici, kjer delujejo partnerji projekta konS. V času projekta bomo izvedli okrog 300 delavnic, od katerih bo petina novih, ostale pa bodo ponovitve le-teh. Povabila za predloge delavnic se bodo vrstila vse do zaključka projekta, v sklopu vsakega povabila bodo predlogi obravnavani glede na vrstni red prispetja. Več informacij je na voljo tukaj.

Komu so namenjene naše delavnice?

Delavnice so namenjene trem glavnim skupinam udeležencev:

  • otrokom od 8. do 13. leta,
  • mladostnikom od 13. do 18. leta,
  • ostali zainteresirani javnosti

Več o razvoju, načinu in pogoji sodelovanja preberite v vabilu.