Skoči na vsebino

O nas / impresum

konS ≡ Platforma za sodobno raziskovalno umetnost je odprta in razvijajoča se struktura, ki si prizadeva vzpostaviti povezave med skupnostmi, institucijami znanja, raziskovalnimi središči in gospodarstvom na sistemski ravni, pri čemer so vse strani zainteresirane za soustvarjanje trajnostne, varnejše in bolj etične prihodnosti v dinamičnem, nenehno spreminjajočem se svetu.

Prizadevanja za vzpostavitev aktivne mreže raziskav, produkcije in utemeljevanja boljših pogojev za raziskovanje, razvoj in realizacijo sodobnih raziskovalnih umetniških projektov, je združilo devet partnerjev – nevladnih organizacij, umetniških producentov, taktičnih medijev, javnih kulturnih središč in umetniška akademija na diagonali vzhodne in zahodne kohezijske regije: Zavod Kersnikova, Zavod Projekt Atol, Zavod Aksioma, Društvo Ljudmila, Zavod Cona, vsi iz Ljubljane, in Univerza v Novi Gorici – Akademija umetnosti, Mladinski center Velenje, LokalPatriot Novo mesto ter MKC Maribor. Projekt je zasnovan tako, da se v pridruženo partnerstvo lahko vključijo tudi druge organizacije, ki bodo izkazale interes za aktivno sodelovanje v platformi.

Vsebino in strukturo novoustanovljene mreže konS druži skupna vizija: vzpostavitev vozlišč za krepitev zmogljivosti, kjer se lahko različna občinstva opolnomoči za kritično uporabo novih tehnologij (konS ≡ PARK), laboratorijev za umetniške raziskave po vsej državi, ki omogočajo produkcijo sodobnih raziskovalnih umetnosti (konS ≡ NOVA) ter laboratorij za spekulativne inovacije za prevajanje daljnovidnih umetniških idej in izumov v inovacije za bolj trajno, varno in etično družbo (konS ≡ PRAKSA).

Vizija

Ustvarjamo okolje, v katerem imajo dejavnosti sodobne raziskovalne umetnosti dobre in stabilne pogoje za delovanje v ekosistemu deležnikov iz izobraževanja, znanosti, podjetništva in industrije, ki ga prepoznavajo in podpirajo državne in mednarodne politike. To dosegamo na naslednje načine:

  • vzpostavljamo sistemske povezave, ki omogočajo prepoznavanje in vključevanje sodobne raziskovalne umetnosti kot ključnega deležnika v družbenih procesih, ki ustvarjajo boljši jutri;
  • spodbujamo pogoje dela, ki omogočajo vzdržno delovanje na področju sodobne raziskovalne umetnosti in razvoj projektov večjega merila;
  • gradimo mehanizme za medresorsko povezovanje politik, ki vključujejo sodobno raziskovalno umetnost v svoje osnovne dejavnosti;
  • vzpostavljamo mehanizme, ki omogočajo gospodarstvu in drugim družbenim dejavnostim dostop do vizionarskih tehnoloških in družbenih inovacij;
  • povezujemo se v pomembne evropske in mednarodne mreže ter pripravljamo iniciative za oblikovanje politik na področju sodobne raziskovalne umetnosti v sodobni družbi.

Naša vizija je ustanovitev razvojno-raziskovalne in inženirsko-oblikovalske platforme, ki bo na trgu ustvarjala pogoje za trajnostno sofinanciranje umetnostne dejavnosti ter hkrati institucije za transverzalne izobraževalne dejavnosti na področju, na katerem se povezujejo sodobne  raziskovalne umetnosti, znanost in tehnologije na vseh ravneh izobraževanja.


Kontakt

pr@kons-platforma.org / info@kons-platforma.org