Skoči na vsebino

Praksa inovacije

Praksa Projekti

C-lab – Interaktivna sodelovalna platforma

Zamisel za izdelavo orodja, s katerim bi oblikovali kreativni proces, pri katerem sodeluje več strokovnjakov z različnih področij, nas je vodila v zasnovo interaktivne sobe, v kateri bodo inovatorji obkroženi s pokrajino svojih izrečenih misli, referenc in skic. Celoten proces vodi katalizator inovacij, katerega naloga je prevajati različne strokovne jezike v vsem razumljivo govorico in spodbujati udeležence k zasledovanju skupnih ciljev.

Več

mojbot ∑igma

Za razliko od običajnega šolskega učenja, pri katerem izobraževanje poteka od učiteljev k učencem, raziskovalno učenje spodbuja intelektualno emancipacijo z omogočanjem prenašanja znanja horizontalno med učenci različnih starosti in znanj. Tak način učenja in razvijanja spretnosti nas je vodil k oblikovanju spletnega vmesnika, ki imetnike spodbuja k igrivemu učenju in s tem k razvijanju svojega virtualnega asistenta, ki z vsako delavniško transakcijo postaja vse pametnejši in lepše oblikovan.

Več

Praksa Diskurz

Pametna mesta in skupnosti

Okrogla miza o odgovornem oblikovanju sodobnega sobivanja skozi napredne tehnologije, na kateri so spregovorili Iztok Mori, direktor občinske uprave Velenje, Jurij Krpan, umetniški vodja projekta KonS in Zavoda Kersnikova iz Ljubljane ter Boris Koprivnikar, nekdanji minister za javno upravo in vladni pooblaščenec za digitalni razvoj, danes svetovalec pri razvoju pametnih skupnosti v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in državami v regiji.

Več

Paradoksi pametnih skupnosti

Kako doseči premik od zgolj dobre uporabniške izkušnje in raznosmernega sledenja evropskim trendom k razvoju globljih, strateških partnerstev med ponudniki in uporabniki družbene ter kulturne infrastrukture? Spregovorili so Matjaž Logar, izvršilni direktor Operacije SRIP PMiS, Peter Geršič, vodja projekta SITIUM, strokovni sodelavec za razvoj in pametne skupnosti pri Mestni občini Novo Mesto, Andrej Žižek, arhitekt, urbanist in raziskovalec, Simon Mokorel, vodja razvojne pisarne za Pametno mesto pri Mestni občini Nova Gorica in Peter Purg, Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici (moderator)

Več

Sodelovanje umetnosti v inovacijah za prihodnost

Okrogla miza je soočila poglede na področje interdisciplinarnega inoviranja ter ponudila nekaj primerov dobrih praks. S sogovorci raznolikih profilov smo poskusili pokriti širok diapazon možnosti sodelovanja: Marko Hren, sekretar Sektorja za koordinacijo pametne specializacij SVRK, dr. Dragica Marinič, koordinatorica SRIP Krožno gospodarstvo, Miha Ciglar direktor podjetja Ultrasonic audio technologies in Darko Šuman, Portfolio manager v podjetju Plastika Skaza.

Več

Praksa

PraksaLaboratoriji, v katerih se srečujejo ustvarjalci iz različnih področij, omogočajo prevajanje umetniških ideacij v možne družbene inovacije in/ali produkte. S pomočjo katalizatorjev inovacij lahko zasnujemo in vodimo proces inoviranja za podjetja in različne družbene skupine.