Skoči na vsebino
Park Diskurz

Vlaganje v prihodnost

Spletna okrogla miza / 3. 11.

V sodobni družbi vse večji pomen pripisujemo obšolskim, obštudijskim in vseživljenjskim izobraževalnim programom. Ti so postali neprecenljivi tako v smislu uvajanja novih vsebin, kot tudi preizkušanja in kovanja metod za nove oblike prenosa in oblikovanja veščin. Na kompleksne sistemske izzive (kot so npr. okoljska vprašanja, vprašanja sodobne omrežene družbe, demografska vprašanja itd.) odgovori ne ležijo zgolj v znanosti in tehnologiji, kakor tudi ne zgolj v okviru humanističnih in družboslovnih disciplin; ne obstoja le en ključ, temveč je ključna investicija v preplet pristopov in pogledov.

Okrogla miza “Vlaganje v prihodnost: vseživljenjsko dvigovanje kompetenc na področju STEAM v praksi in v javnih politikah” je skušala osvetliti, kako se razvoja kapacitet za izzive prihodnosti – na eni strani – lotevajo nekateri vodilni snovalci in izvajalci izven-kurikularnih vsebin ter kaj se – na drugi strani – na področju hibridnih in trans-disciplinarnih pristopov odvija in pripravlja na ravni javnih politik.

Gostje okrogle mize so bili:

  • Gorazd Jenko (Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko),
  • Darinka Vrečko (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport),
  • Kristijan Tkalec (konS),
  • Rok Capuder (Zavod 404).

Vodja spletnega omizja je bil Uroš Veber (konS / Projekt Atol).