Skoči na vsebino
Nova Dogodki

BridA: Plantportation / Q-modul

13. maja - 5. junija 2021


Predstavitev umetniškega projekta v Galeriji Simulaker, Novo mesto

Raziskovalni projekt Plantportation umetniškega kolektiva BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica, je zastavljen kot večplastno vstopanje v dimenzijo kvantne prepletenosti in s tem v možne teoretične posledice in interakcije, med katere spada tudi kvantna teleportacija. Ideja je iz znanstvene plati predstavljena z različnimi teorijami, ki nam nikoli ne podajo jasne predstave o kvantni dimenziji. Dejstvo, da obstaja kvantna prepletenost in s tem tudi možnost kvantne teleportacije, je potrjeno in dokazano s številnimi znanstvenimi eksperimenti kot so Loophole-free Bell inequality (John Stewart Bell, 1964), Ground-to-satellite quantum teleportation (Anton Zeilinger, Jian-Wei Pan, 2017), Google’s quantum supremacy (Alphabet Inc., 2019). Pri vsem tem najbolj intrigira to, da si tega pojava še vedno ni mogoče razložiti. Znanost namreč priznava, da obstoječe teorije niso dovolj za razumevanje celotnega kvantnega polja in da imajo trenutno znani pojavi še veliko večje potenciale, kot si jih predstavljamo, ljudje pa za razumevanje potrebujemo bolj otipljive rezultate. Znanstvena fantastika iz teleportacije in njej podobnih pojavov gradi plodno literarno in filmsko produkcijo, ki znanstvene izsledke interpretira kot magičnost ali kot posebne efekte, kar pa kvantno naravo potisne še bolj v ozadje.

Namen umetniškega kolektiva BridA je zgraditi medprostor, ki si ga z obstoječimi mentalnimi vzorci težko predstavljamo. V obliki raziskovalnega modula bo omogočal, da umetniške ideje združimo z znanstvenimi pristopi. Raziskovalni projekt Plantportation se osredotoča na kvantno prepletenost in kvantno superpozicijo, ki predstavljata jedro aktualnih znanstvenih raziskav kot so kvantni računalnik ali izjemno hiter prenos informacij. Prostor in čas postaneta spremenljivki, opazovalec pa medij skozi katerega se udejanja kvantna teorija.

BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica
Kolektiv BridA, ki ga sestavljajo diplomanti beneške Akademije lepih umetnosti Tom Kerševan, Sendi Mango in Jurij Pavlica, se je formiral med študijem leta 1996. Ustvarja lastno umetniško produkcijo na širokem polju sodobnih umetniških praks, razstavlja tako doma kot v tujini, poleg tega pa sodeluje tudi v številnih mednarodnih rezidenčnih programih, na delavnicah in seminarjih. Večkrat je bil povabljen h kuriranju festivala intermedijske umetnosti Pixxelpoint v Novi Gorici, organizira in vodi pa tudi lasten mednarodni rezidenčni center ter festival sodobnih umetniških praks R.o.R. v Šempasu. Dela kolektiva BridA so bila odkupljena za več mednarodnih zbirk sodobne umetnosti. Leta 2015 je za 20-letno uspešno delovanje na področju umetnosti prejel najvišje priznanje Mestne občine Nova Gorica, nagrado Franceta Bevka, leta 2018 pa mednarodno nagrado TESLA, ki jo podeljuje MoTA – Muzej tranzitornih umetnosti v Ljubljani. Med drugim so člani kolektiva prejemniki štipendij Iaspis, ki jih podeljuje Ministrstvo za kulturo Švedske in Culture Bridges, ki jo pod okriljem EU podeljuje British Council.
Umetniška produkcija kolektiva BridA posega v široko polje interdisciplinarnih umetniških praks. Umetniki posegajo v polje inovativnih tehnoloških in znanstvenih pristopov, ki na revolucionaren način odpirajo nove možnosti razumevanja sodobne umetnosti. S svojimi interaktivnimi projekti v umetniški proces aktivno vključujejo publiko, ki je skozi leta razvoja postala glavni akter njihovih umetniških projektov.
Kolofon

Umetniki: BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica
Kurator: Adrijan Praznik
Besedilo: Adrijan Praznik, BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica
Strokovni sodelavci: Andrej Brešan, Anja Novosel
Producent projekta: LokalPatriot / Platforma konS

Vizualija: Arhiv kolektiva BridA