Skoči na vsebino
Park Delavnice

konS ≡ Vremenska postaja

12. avgusta 2023 ob 10:00


delavnica v Tehnoparku Celje (Gubčeva ulica 1, Celje)

Hitro spreminjajoče se vreme je pogosto težko napovedati. Ker temperatura in vsebnost vlage v zraku in bivalnem okolju vplivata na naše počutje, dihanje, oddajanje vlage in termoregulacijo, nam spremljanje vremenskih sprememb omogoča lažje prilagajanje neugodnim razmeram. Temperatura nad 24 °C namreč povzroča utrujenost in onemoglost, vpliva pa tudi na našo koncentracijo.

Za dobro počutje je pomembno bivanje v ustrezno vlažnem okolju in ob primerni temperaturi. K ustvarjanju optimalnih bivanjskih pogojev lahko pripomore vremenska postaja, ki nam sporoča, kdaj so razmere ugodne. Na tej delavnici bomo izdelali »Warumhei«t ali notranjo vremensko postajo, ki s pomočjo Arduina, senzorjev in LED-ic spremlja in prikazuje temperaturo in vlažnost zraka, da lahko pravočasno ukrepamo in prilagodimo razmere v prostoru.

Delavnica je brezplačna in primerna za otroke (9+) in odrasle.

PRIJAVE zbiramo na povezavi https://tehnopark.si/Aktualne-delavnice/delavnice-kons/ 

Delavnica bo potekala v Tehnoparku Celje ✅ v soboto, 12. 8. 2023, 10.00–13.00.

Avtor delavnice je Lovrenc Košenina – arhitekt, pedagog in izdelovalec, ki deluje na področjih formalnega in neformalnega izobraževanja sodobne raziskovalne umetnosti, informatike in mehatronike.

Produkcija: Platforma konS / Kersnikova

___
Projekt konS ≡ Platforma za sodobno raziskovalno umetnosti je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij “Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture”.Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.