Skoči na vsebino
Park Delavnice

Rob Canning ≡ Omrežje na dotik / Networked Touch Workshops

3. avgusta 2023 ob 11:00


delavnica v Soči, Triglavski narodni park

Poteka festival PIFcamp 2023, ki ga organizirajo Zavod Projekt Atol, Društvo Ljudmila in Kersnikova – vsi trije partnerji konS ≡ Platforme za sodobno raziskovalno umetnost, ki bo k programu prispevala dve delavnici Omrežje na dotik v izvedbi Roba Canninga. 

Delavnici Omrežje na dotik bosta potekali zaporedno v četrtek, 3. avgusta 2023, med 11.00 in 14.00 na prizorišču festivala PIFcamp v vasi Soša v Triglavskem narodnem parku. 

Stari znanec PIFcampa Rob Canning (Zavod Rizoma) bo izvedel dve delavnici, na kateri bodo tako mlajši kot starejši udeleženci PIFcampa lahko izdelali eksperimentalno zvočilo, ter njihovo delovanje v sklopu zaključne neformalne improvizirane zvočno-hrupne predstave tudi predstavili. Delavnici bosta združili kiparski, obrtniški in upcycling element s tehnologijo, kar bo izdelanim predmetom omogočilo, da postanejo glasbeni instrumenti ali vmesniki, ki so občutljivi na dotik.

Ena od delavnic bo namenjena mlajšim PIFlarjem in bo večji poudarek namenila poslušanju, snemanju zvokov, preprostem spajkanju in kreativni gradnji predmetov. Naprednejša delavnica za odrasle pa bo podrobneje preučila tehnološko ozadje, ki bo udeležencem omogočal integracijo kapacitivnih vmesnikov na dotik v njihove lastne projekte z uporabo krmilnika esp32 in protokola OSC.

Obe delavnici sta nastali na konS Platformi za sodobno raziskovalno umetnost in potekata v produkciji Zavoda LokalPatriot, Društva Ljudmila in Zavoda Projekt Atol.

___

konS ≡ Platforma za sodobno raziskovalno umetnost je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij »Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture«. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

*** ENG ***

konS workshop by Rob Canning ≡ Networked Touch Workshops

Welcome to the PIFcamp 2023 festival, organised by the Project Atol Institute, Ljudmila Art and Science Laboratoryv and Kersnikova Institute – all three partners of the konS ≡ Platform for Contemporary Investigative Art, which will contribute two Networked Touch workshops, performed by Rob Canning.

The two Networked Touch workshops will take place consecutively on Thursday, 3 August 2023, between 11.00 and 14.00 at the PIFcamp festival venue in the village of Soša in the Triglav National Park.

Rob Canning of Zavod Rizoma will lead two experimental instrument building workshops culminating in an informal improvised musical/sound/noise performance. Workshops will combine a sculptural, craft and upcycling element with a technological element, allowing the made objects to become touch sensitive instruments or interfaces.

One workshop will be directed at younger PIFlars and shall involve less coding and place more emphasis on listening, sound recording, simple soldering and creative object construction. The more advanced workshop will look more closely at the technological back-end enabling participants to integrate capacitive touch interfaces into their own creative workflow using the esp32 and the OSC protocol.

Both workshops are part of konS ≡ Platform for Contemporary Investigative Art and produced by LokalPatroit, Ljudmila Art and Science Laboratory and Projekt Atol Institute.

___

konS ≡ Platform for Contemporary Investigative Art is a project chosen on the public call for the selection of the operations “Network of Investigative Art and Culture Centres”. The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and by the European Regional Development Fund of the European Union.