Skoči na vsebino
Park Delavnice

Video mapiranje

17. decembra - 23. decembra 2020


Spletna delavnica

Delavnice bodo potekale v obliki štirih spletnih srečanj, kjer bodo udeleženci prek predavanj in praktičnih vaj osvojili znanje video mapiranja. Pod mentorstvom BEAM TEAM bodo s pomočjo programske opreme MadMapper spoznali tehniko video mapiranja, tehnični vidik izvedbe in priprave vsebin namenje projiciranju na “site specific” lokaciji.

Uvodno predavanje bomo začeli s prikazom praktičnih primerov in idejnih zasnov projekcijskih vsebin, v nadaljevanju spoznali potrebno tehnično in programsko opremo za izvedbo mapiranih video projekcij, ter osvojili znanje uporabe in funkcij programske opreme. Pripravili bomo vsebine za video mapirane projekcije, ki bodo predstavljene v obliki mapiranja fasade na izbrani lokaciji.

16. december / Uvod v video mapiranje, prikaz primerov, idejnih zasnov projekcijskih vsebin ter uvod v potrebno tehnično in programsko opremo za izvedbo mapiranih video projekcij in vizualizacij v živo
17. december / Uvod, uporaba in funkcije programske opreme MadMapper
21. december / Priprava vsebin in tehnika video mapiranja z uporabo programske opreme in projektorjev na praktičnem primeru
22. december / Finalizacija vsebin za video mapiranje na izbrani lokaciji (infrastrukturi, fasadi, pročelju) in naprednejše funkcije programske opreme MadMapper

Št. mest za prijavo: 10 

Udeleženci za udeležbo na delavnicah potrebujejo prenosnik s HDMI izhodom in “zanesljivo” internetno povezavo. Projektorje priskrbi organizator.

Koproducent & spletni video prenos Društvo Ljudmila, konzorcij Osmo/za

BEAM TEAM (Stella Ivšek, Anja Romih) sta intermedijski umetnici, ki se ukvarjata z vizualizacijo zvoka, video animacijo in scenografijo, ter se kot VJ-ki s svojima aliasoma 5237 in SMECH že več let pojavljata na različnih glasbenih in umetniških festivalih in dogodkih. Z Društvom Ljudmila sodelujeta kot kuratorki cikla dogodkov PifLab: V2V (video to video), ki so namenjeni ustvarjalcem na področju video umetnosti, video instalacij in vizualizacij. Platforma stremi k odprtemu pretoku umetniških in tehnoloških praks, vzpostavljanju prostora za refleksijo in prezentacijo ustvarjalnega dela ter pretoku znanja. V letu 2020 sta skupaj z Alešem Zupancem mentorirali delavnico Laboratorija Svetlobne Gverile, katere rezultat je bil avdio-vizualna interaktivna instalacija, predstavljena na festivalih Svetlobna Gverila, Pixxelpoint in InSonic ZKM Karlsruhe.