Skoči na vsebino

Xcenter, center dobrih praks in konSovo vozlišče

Središče Nove Gorice je odslej obogateno s centrom kreativnih praks, ki nastaja skozi združevanje kreativnosti, inovativnosti, podjetništva, umetnosti, izobraževanja in raziskovanja. Center bo spodbujal inovativnost v kulturno-kreativnih industrijah, eksperimentalno raziskovanje z naprednimi delavnicami, razvojnimi projekti in produktivno druženje. Xcenter je eden poglavitnih projektov Evropske prestolnice kulture 2025 in je del dolgoročne, celovite strategije novogoriške mestne občine pri spodbujanju razvoja gospodarstva na Goriškem, v njem pa je vzbrstelo tudi konSovo vozlišče.

Prototipni otvoritveni teden, ki se bo odvijal med 1. in 4. junijem, bo potekal po principu MSP minimalega ustreznega prostora (MVP minimum viable place), ki je izposojenka iz podjetniške stroke produktnega razvoja. Predstavlja različico izdelka z ravno dovolj funkcionalnosti za osnovno delovanje in koriščenje prvih uporabnikov ter zbiranje njihovih idej za izboljšave. Naslednja razvojna faza je NTP (najosnovnejši trženjski prostor), ki se bo za Ekscenter zgodila septembra v okviru občinskega praznika. Za investicijo v Xcenter je mestna občina namenila 185.000 evrov, programi v njem pa se bodo financirali iz razpisov in sponzorskih sredstev podjetij.

Sinergija različnih ekosistemov na Goriškem v Xcentru povezuje delovanje številnih napredno mislečih akterjev, in sicer: Mestna občina Nova Gorica, Mladinski center Nova Gorica, Univerza v Novi Gorici, Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova, Business Solutions, GOAP, Instrumentation Technologies, Arctur, Editor, Advansys, LED Luks, Ollo Audio, Intra Lighting, Spintec, Primorski tehnološki park, Saop, Gostol-Gopan, MAHLE Electric Drives Slovenija, Gameart, Akeo, NEPTUN digital, GOInfo, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, Šolski center Nova Gorica, C-Astral in drugih.

Jurij Krpan, umetniški direktor Zavoda za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova, vabi k razmisleku o družbi in času, v katerem živimo: » V Xcentru bo platforma konS postavila vsak mesec novo razstavo, ki navdihuje z drugačnostjo, predvsem pa predstavlja umetnost današnjega časa Novogoričanom in jih spodbuja k razmisleku o tem, kako živimo v tej novi tehnologizirani družbi. Predvsem pa, kako vidimo priložnost v vsem tem in razumemo tehnologijo tako, da mi njo uporabljamo, ne pa ona nas. Skozi te projekte bomo izvajali tudi delavnice za raziskovalno učenje, za otroke, mladostnike in tudi starejše. Izvajamo tudi proces izobraževanja mentorjev. To so mentorji, ki potem razvijajo svoje delavnice v lokalnih okoljih in se vključujejo s temi delavnicami tudi v ostala peta mesta, kjer so tudi vozlišča. Nova Gorica je poleg Ljubljane v tem trenutku najbolj razvita. Ker je novogoriški Xcenter prva taka velika poteza, ga predstavljamo kot primer dobre prakse. Upamo, da se bodo tudi druge lokalne skupnost navdušile nad to smelostjo in pospešile postavljanje novih vozlišč za tako medsektorsko povezovanje tudi v drugih mestih.«

Predstavnik izobraževalne sfere dr. Peter Purg poudarja pomen izobraževalnih aktivnosti za vsa življenjska obdobja:»Xcenter bo skušal vključevati vse življenje človeka, bodoče ustvarjalke, bodočega zaposlenega ali pa tistega, ki bo vzpostavil mogoče podjetje, nevladno organizacijo, kakršnokoli državljansko ali zasebno iniciativo, ki bo prinašala novo in boljše. In boljša prihodnost definitivno ne bo bežala s periferije, s podeželja, ampak bo kvečjemu čezmejno mednarodno in meddisciplinarno, medsektorsko povezovala. Kako bomo to naredili? Že za osnovnošolce imamo programe, delavnice, ki prihajajo v e-hišo, ki se spoznavajo s prvimi osnovami znanosti, tehnološkega razvoja, ustvarjalnosti, umetnosti. Srednješolci in višješolci, mladi so zelo pomembna ključna skupina, za katere že upamo, da bodo prebili malo več časa tudi na naših kulturnih dogodkih, okroglih mizah, spoznavali dejavnost podjetij, torej spoznavali te visokotehnološke sfere in kombinacije umetnosti visokih tehnologij, znanosti, ki v srednjih šolah niso toliko dostopne, saj so ti še razdeljeni disciplinarno, čeprav se tudi to izboljšuje. Xcenter je zelo pomemben akter neformalnega izobraževanja, ki dokazano šele oblikuje tiste prave človeške potenciale ali kadre, ki so pri tem dejansko zaposljivi oziroma ki imajo tudi lastno spodbudo, da ustvarijo, da so podjetni ali podjetniško naravnani, kar ne pomeni samo, da ustvarjajo podjetja. Lahko ustvarjajo tudi nove ideje, ki so umeščene znotraj večjih organizacij, lahko so ustvarjalni v javnem sektorju. Zelo pomemben vidik pa je vseživljenjsko izobraževanje. Tukaj so dobrodošli tudi odrasli. Vsi tisti, ki danes še posebej pogosto spreminjajo svoje zaposlitve, se dodatno izobražujejo tu v teh raznolikih programih, v raznoliki ponudbi Xcentra, seveda v prihodnjih letih na ozadju Evropske prestolnice kulture, ki bo ponudila raznolike, ne samo umetniške in kulturne, ampak tudi civilno-družbene, športne, turistične in podobne projekte in programe. Tu bo Xcenter pokazal svojo pravo vrednost.«

V Galeriji Xcenter se bodo do konca leta zvrstile “naše” interaktivne in intermedijske razstave domačih in tujih umetnikov, med drugim “Cosmic rain/Kozmični dež” – Tilen Sepič (Ljudmila), Moramo se pogovoriti o AI – Dr.Julia Schneider and Lena Kadriye Ziyal (Aksioma), Moss Gallus gallus roboticus – Daniel Brownell & Miranda Moss (MKC Maribor)

Mladim in mladim po duši bodo namenjene številne delavnice in aktivnosti z različnih področij, med drugim tudi usposabljanje mladih mentorjev za delavnice konS, več o delavnicah je mogoče spremljati na www.ekscenter.si.