Skoči na vsebino

Erich Berger in Krajinski stroji v osmo/zi

S svojo drugo samostojno predstavitvijo v osmo/zi Erich Berger nadaljuje z raziskovanjem odnosa med radioaktivnostjo in pokrajino, ki ju je lani obravnaval na razstavi Spektralne pokrajine. Globoki čas, spektralni pojavi, naravne in antropogene krajine so še vedno v središču njegove pozornosti, le da jih tokrat raziskuje v kontekstu lokalnega prostora in njegove jedrske sodobnosti.

Razstava z naslovom Krajinski stroji (Landscape machines) se osredotoča na rudnik urana Žirovski vrh ter človeške in nečloveške procese, ki oblikujejo njegovo preteklost in prihodnosti. Razstava je delno opazovanje in delno observatorij. Je nekakšen pripomoček za zaznavanje procesov planetarnega stroja, ki delujejo v prostorskih in časovnih razsežnostih pod in onkraj praga našega zaznavanja. Gre za krajinski stroj v katerega lahko vstopite, da bi odkrili, da ste že postavljeni in vpleteni vanj. Razstavna postavitev obsega uvodno besedilo in grafiko, seizmični observatorij in observatorij za gama sevanja na osmo/zi, vizualni pregled odlagališč Boršt in Jazbec s podatki observatorija, zvočno in elektromagnetno okolje odlagališč Boršt in Jazbec s podatki observatorija in nadomestni Krajinski stroj Boršt v oblačni komori.

Razstava bo na ogled do 21. decembra med 15.00 in 19.00.