Skoči na vsebino

Okrogla miza konS ≡ Praksa

Na okrogli mizi konS ≡ praksa sta se najprej predstavila Miha Turšič (Waag) in dr. Špela Petrič, ki nista le umetnika, temveč tudi raziskovalce in obratno. Predstavila sta svoje umetniške in raziskovalne ter izobraževalne prakse na področju preizpraševanja uporabe tehnologije, obenem pa kot aktivna ustvarjalca na vzpostavljajoči se platformi med sodobno raziskovalno umetnostjo in inoviranjem za bolj trajnosten, vključujoč in etičen jutri.

Direktor Ars Electronica Linz Martin Honzik in sodelavka Veronika Liebl sta predstavila iniciativo S+T+ARTS, s katero se Evropska komisija osredotoča na projekte in ljudi, ki lahko pomembno prispevajo k prizadevanjem za čim večji izkoristek potenciala, ki ga lahko imajo znanost, tehnologija in umetnost za inovacije, potrebne za obvladovanje družbene, ekološke in gospodarske izzive, s katerimi se bo Evropa soočila v bližnji prihodnosti.

Soustanovitelj in direktor podjetja In4Art Rodolfo Groenewoud van Vliet je predstavil možne sinergije med ekonomijo, poslovanjem in umetnostjo, na katerih razvija metode umetniškega pristopa k inoviranju, pri čemer se naslanja na temeljni postulat, da je umetnost močno gonilo odgovornih inovacij. Inoviranje, ki ga poganja umetnost, je omogoča ustvarjanje idej in vključevanje spoznanj iz umetniških eksperimentov na tehnoloških in družbenih področjih v prizadevanja za doseganje odgovornejših inovacij. Utemeljeval je, da z združevanjem prebojnih tehnologij, ciljev trajnostnega razvoja in umetniških del nastaja novo igralno polje za odprte inovacije in strateške odločitve za regenerativen in distributiven gospodarski in družbeni napredek, ki bo lahko prispeval k bolj trajnostno naravnani prihodnosti.

Sodelavec Gospodarske zbornice Slovenije Žiga Lampe, ki kot svetovalec projektne pisarne odpira povezave med kreativno industrijo s tradicionalnimi industrijami. Osvetlil je doprinos design thinkinga k oblikovanju storitev v podporo inovacijam v podjetjih in predstavil (mednarodne) projekte, ki spodbujajo izmenjavo dobrih praks povezovanja umetniškega načina razmišljanja z inovacijami.

Foto: Katja Goljat/arhiv konS