Skoči na vsebino
Nova Projekti

city{making}sense

Andrej Žižek

Projekt city{making}sense (v nadaljevanju C{M}S) je umetniško znanstvena eksploracija urbanega prostora na področju razvoja pametnih mest in z njimi povezanega nadzora javnega prostora (surveillance), umetne inteligence (AI) in velikih podatkov (BIG data). Projekt raziskuje podatkovno realnost dreves, ki so implantirana v mestno tkivo. S pomočjo senzorskih dodatkov, ki zaznavajo stanje okolja neposredno ob drevesu se generira abstrakten odtis njegove eksistence. S svojo prisotnostjo drevesa oblikujejo mikroklimatski prostor v svoji neposredni okolici ter predstavljajo očišče, povezano z uporabniki urbanega prostora ter z mestom kot mega-strukturo.

Teorija kompleksnosti izpostavlja t. i. “feedback loops” kot osrednjo lastnost kompleksnih sistemov.

Mesta prihodnosti so mesta, ki senzorsko infrastrukturo uporabljajo na organski način za “čutenje” in povezano reakcijo, te pa povezuje “razumski sklop”, City AI. Takšna zasnova senzorskega omrežja zagotavlja ustrezno kompleksnost odziva in udejanjanje povratne zanke.

Projekt C{M}S je eksploracija tega fenomena in demonstracija tehnološkega modela čutečega mesta prihodnosti. Projekt ima tri sklope:
(1) izvedba in namestitev senzorske infrastrukture po principu delavnic “citizen science” v sodelovanju z univerzo in NGO,
(2) zbiranje velikih podatkov in podatkovna analitika,
(3) vizualizacija čutenja podatkov real-time s pomočjo AI na medmrežju in kot projekcija v javnem prostoru.

KOLOFON

Avtor: Andrej Žižek v sodelovanju z Inštitutom IRNAS
Producent: MKC Maribor (2023) pod okriljem konS ≡ Platforme za sodobno raziskovalno umetnost

CV umetnika

Andrej Žižek je arhitekt, urbanist in raziskovalec vpliva informacijskih tehnologij in odprtih podatkov na urbano transformacijo. Je soustanovitelj mariborskega laboratorija za digitalno fabrikacijo KreatorLab, platforme za citizen science in prenos znanja na področju sodobnih fabrikacijskih in informacijskih tehnologij. Je sodelavec DOBA Fakultete na področju upravljanja pametnih mest in sodelavec na projektu raziskovanja trajnosti metropolitanskih centrov. Je avtor več znanstvenih člankov na področju urbanih raziskav, avtor številnih arhitekturnih projektov in soavtor več razstav na področju arhitekture in prostora.