Skoči na vsebino
Nova Projekti

Krajinski stroji

Erich Berger

S projektom Krajinski stroji Erich Berger nadaljuje z raziskovanjem odnosa med radioaktivnostjo in pokrajino. Še naprej se osredotoča na globoki čas, spektralne pojave, naravne in antropogene krajine, ki pa jih tokrat obravnava na primeru rudnika urana Žirovski vrh ter človeških in nečloveških procesov, ki oblikujejo njegovo preteklost in prihodnosti.

Instalacijo sestavljajo besedilo umetnika, grafični prikaz in vizualni pregled odlagališč Boršt in Jazbec, seizmični observatorij in observatorij za gama sevanja, zvočno in elektromagnetno okolje ter meglična celica z nadomestnim krajinskim strojem Boršt.

Umetniška instalacija je rezultat več kot enoletnega raziskovalnega in terenskega dela ter predstavlja nekakšen observatorij, namenjen opazovanju planetarnega stroja. Instalacija je sama tako pripomoček ali naprava v katero lahko vstopimo, da bi opazovali procese, ki delujejo v prostorskih in časovnih razsežnostih pod pragom našega zaznavanja in onkraj njega.

Rudišče uranove rude na Žirovskem vrhu je bilo odkrito leta 1960. Šestnajst let pozneje je bil tam ustanovljen rudnik za proizvodnjo jedrskega goriva za Jedrsko elektrarno Krško. Rudarjenje je bilo leta 1990 prekinjeno, osem let pozneje pa je bil rudnik zaprt in začel se je intenzivni sanacijski program. Danes sta ostali dve odlagališči, Jazbec in Boršt. Vzdržujeta se z zamislijo o dolgoročnem upravljanju, ki se izvaja pod odgovornostjo javnega podjetja Rudnik Žirovski Vrh. Dolgoročno upravljanje trenutno pomeni 400 let spremljanja in vzdrževanja, ki je potrebno za zagotavljanje varstva okolja in bližnjih prebivalcev. Razpolovna doba urana je približno 4,5 milijarde let.

Stojiš na jugovzhodnem pobočju Črne gore. Kratek, poznopoletni dež je pravkar očistil zrak in iz stare asfaltna ceste hlapi aromatičen vonj po petroleju. Pravkar postavljaš niz mikrofonov in senzorjev za zaznavanje številnih slišnih in neslišnih frekvenc zvočnega in elektromagnetnega spektra. Uglasiš se s svojo okolico in njenimi različnimi lestvicami. Slišiš žuželke in veter, na nasprotnem hribu pa stroje za spravilo pridelka. Cerkveni zvonovi in lajajoči pes za kratek čas prekinejo enakomerno šumenje. Pričakuješ, da bodo nekatera od tvojih vezij kmalu omogočila prisluškovanje nevidnim emisijam atmosfere, radijskim prenosom podatkov in nenehnemu radioaktivnemu razpadu.

Erich Berger
avtor

KOLOFON

Produkcija: Zavod Projekt Atol | konS ≡ Platforma za sodobno raziskovalno umetnost
Kuratorka, producentka: Tjaša Pogačar
Konceptualni pogovori in terensko delo: Marko Peljhan
Začetni poskusi z oblačno komoro in pogovori: Arts at CERN / Accelerate Finland / CAPSULA (art-science-nature) / Saastamoinen Foundation
Terensko snemanje, produkcija in naknadna obdelava zvoka, večkanalno zvočno programiranje, fotografska dokumentacija terenskega dela: Till Bovermann, plonk GmbH
Video montaža: Laura Kaker
Produkcija oblačne komore: Jakob Grčman, Rea Vogrinčič, Jože Zajec
Fotografiranje iz zraka: C-Astral
3D delo v programu Blender: Nuno Sousa
3D tiskanje: Sushant Passi, Aalto Design Factory
Litje aluminija: Maija Fox
Grafično oblikovanje: Marko Damiš, Wild
Postavitev razstave in tehnična pomoč: Valter Udovičić

Podpora: Univerza v Kaliforniji: Systemics Lab – Media Arts and Technology, Kone Foundation Finland, Arts Promotion Center Finland, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Evropski sklad za regionalni razvoj Evropske unije, Mestna občina Ljubljana

Zahvale: Rudnik Žirovski vrh in vsem sodelavcem

Foto: Katja Goljat, Matjaž Rušt/arhiv konS

CV umetnika

Erich Berger je umetnik, kurator in direktor Bioart Society v Helsinkih, ki deluje v polju med vizualno umetnostjo in znanostjo. V svojem delu je raziskoval materialnost informacij ter informacije in tehnologijo kot materiala umetniške prakse. Zanimajo ga vprašanja “globokega” časa in hibridnih ekologij, zato se v svojih novejših projektih posveča geološkim procesom, radiogenim fenomenom in njihovim družbeno-političnim implikacijam. Berger je instalacije, performanse in vmesnike razstavljal po vsem svetu ter za svoje delo prejel nagrade uveljavljenih institucij kot so Prix Ars Electronica (AT), ZKM (DE), Vida Telefonica (ES), Files Prix (BR) in Arts at CERN (CH).