Skoči na vsebino
Park Dogodki

Kulturni bazar v Mariboru

15. novembra 2021 ob 09:00


MKC Maribor v sodelovanju z SNG Maribor, Slovenska ulica 27 v Mariboru

Pridružite se nam in obiščite našo stojnico na Kulturnem bazarju, največjem nacionalnem medresorskem projektu na področju kulturno-umetnostne vzgoje, ter odkrijte, kako lahko z medsebojnim sodelovanjem, povezovanjem različnih področij ter kakovostno kulturno-umetnostno vzgojo v formalnem in neformalnem izobraževanju prispevamo k inovativnejšemu učnemu okolju ter celovitemu razvoju otrok in mladih.

Kdo pripravlja Kulturni bazar?

Pobudniki in organizatorji projekta so Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo. Projekt nastaja v sodelovanju z več kot tristo profesionalnimi kulturnimi ustanovami in ustvarjalci z vseh področij kulture. Vsako leto se projektu pridružujejo partnerji iz drugih resorjev, v letu 2021 so naši partnerji Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za zdravje.

Cilji Kulturnega bazarja
  • (o)krepiti zavest o pomenu kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji in izobraževanju ter širši družbi;
  • predstaviti kakovostne profesionalne kulturnovzgojne projekte in programe;
  • predstaviti in spodbuditi sodelovanje kulturnih ustanov z vzgojno-izobraževalnimi zavodi – kreativna partnerstva;
  • spodbuditi kreativna partnerstva različnih resorjev, ki prepoznajo kulturno-umetnostno vzgojo kot pomemben del projektov na svojih področjih;
  • spodbuditi ustvarjalnost otrok, mladih in odraslih ter predstaviti možnosti, ki jih ponuja kultura v vzgojno-izobraževalnem procesu (vseživljenjska dimenzija), tako za njihov poklicni razvoj kakor tudi za kakovostno in ustvarjalno preživljanje prostega časa;
  • krepiti sodelovanje kulturnih ustanov na posameznem področju ter med različnimi področji kulture in umetnosti.