Skoči na vsebino
Nova Projekti

TerraPort

Dorotea Dolinšek

Razvoj sodobne vesoljske tehnologije je odvisen od našega razumevanja tako medzvezdnega prostora kot tudi življenja na Zemlji. Navdihnjena z najnovejšimi napori astrobiologije in prototipi teraformiranja planetov, ki naj bi jih ljudje naselili v prihodnosti, je umetnica Dorotea Dolinšek razvila stroj za avtomatizirano plemenitenje marsovskega regolita.

Regolit je mešanica oksidov, umetno sestavljena na podlagi Marsove talne analize roverja Curiosity, v katerega se sadi modelni organizem soje (Glycine max), ki ga umetnica zaliva z mešanico organskih snovi, ki izpadajo s človeškega telesa. Te organske in mineralne snovi v regolitu, ki potuje na tekočem traku, zlagoma razpadajo in s tem omogočajo nastanek zemljine, primerne za življenje mikroorganizmov in rastlin.

Teraformiranje spremlja dnevnik, v katerem so vse donacije organskih hranil in informacije, kot so čas, temperatura in vlaga, skrbno zabeležene. S pomočjo dnevnika se tako sledi podatkom o mikroatmosferi, na podlagi katerih se meri dodane količine organskih snovi, potrebnih za preoblikovanje anorganskega regolita v rodovitno prst. Ob zavedanju dolgotrajnosti procesa tega preoblikovanja smo soočeni z izkušnjo globokega časa, potrebnega za popravilo nečesa, kar je običajno nepredstavljivo.

Projekt TerraPort je poskus kritičnega premisleka o izzivih antropocena, v katerem se soočamo s škodljivim delovanjem človeka na planetu Zemlja. Projekt je eden od mogočih scenarijev radikalne skrbi za druge – nečloveške agente – in klic k aktivnemu odzivanju na pereče ekološke izzive. Gre za prvega v avtoričinem nizu projektov, spodbujenih z izkušanjem krhkosti planeta v globoki ekološki krizi, v katerem umetnica z vsem svojim ženskim telesom doprinaša k projektom rodovitnosti bodočih medplanetarnih civilizacij.

KOLOFON

Izvedba konstrukcije: Jože Zajc
Programiranje in 3D modeliranje: Jakob Grčman
Obdelava stekla: Zvonko Drobnič
Strokovno svetovanje: Kristijan Tkalec
Oblikovanje svetlobe in tehnična podpora: Jure Sajovic
Produkcija: Zavod Kersnikova / Galerija Kapelica s podporo Ministrstva za kulturo RS in Mestne občina Ljubljana – Oddelka za kulturo
Zahvale: Robert ČernelčSašo Sedlaček (Akademija za likovno umetnost in oblikovanje / UL), dr. Marko Flajšman (Biotehniška fakulteta – Oddelek za agronomijo / UL), Exolith Lab / University of Central Florida
Foto: Matjaž Rušt

CV umetnika

Interdisciplinarna umetnica Dorotea Dolinšek (1994) je diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Benetkah. Trenutno pripravlja magistrsko nalogo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, na smeri Video in novi mediji. Od leta 2020 sodeluje z Galerijo Kapelica (Zavod Kersnikova). Leta 2021 je prejela študentsko nagrado na Mednarodnem festivalu računalniške umetnosti v Mariboru.