Skoči na vsebino

Vabilo k prijavi novih umetniških projektov

Rok za oddajo predlogov: 26. 2. 2021

Živimo v svetu, v katerem tehnološki napredek in njegovi učinki postajajo vedno bolj stvar nas vseh, ne glede na to, ali živimo na zahodni ali vzhodni hemisferi, na globalnem severu ali jugu. Hitro staranje prebivalstva, strateško delovanje ekonomskih velesil, prelomne tehnološke aplikacije, marginaliziranje in izključevanje družbenih skupin, napetosti med vladami in nevladnimi organizacijami, lokalni in mednarodni konflikti, podnebne spremembe, okoljski problemi in novi zdravstveni izzivi pred človeštvo postavljajo civilizacijske izzive, ki zahtevajo temeljit premislek in aktivno participacijo. Nove tehnologije s svojo emancipatorno nevtralnostjo ponujajo možnost opolnomočenja civilne družbe na eni strani, na drugi pa povečan nadzor in koncentracijo moči ter kapitala.

Pred vse nas se postavljajo izzivi, od katerih je odvisna naša prihodnost in prihodnost naših otrok, zato v projektu konS aktivno participacijo vidimo v spodbujanju vizionarskih, nepričakovanih, drugačnih idej, ki nam omogočajo videti onkraj determinizma racionalistične zahodne znanosti in ekonomije. S svojo dejavnostjo lahko spodbujamo, navdihujemo in opolnomočimo odločevalce, znanstvenike, inženirje ter gospodarstvenike, da delujejo vključujoče, družbeno odgovorno in trajnostno.

 

Kako bomo podprli izbrane umetniške projekte?

V okviru povabila za prijavo umetniških projektov za leto 2021 bomo podprli do 5 umetniških produkcij sodobne raziskovalne umetnosti, izbranih na programskem svetu konzorcija. Umetniški projekti so lahko že v nastajanju ali popolnoma novi, morajo pa biti izvedeni v času trajanja finančnega mehanizma (najkasneje do aprila 2022). Vrednost financiranja posameznega projekta je predvidena na največ 15.000 EUR. Sredstva so namenjena za kritje stroškov razvoja in izvedbe umetniškega dela.

Produkcija izbranih umetniških del bo potekala v tematskih laboratorijih partnerjev in ob pomoči pridruženih partnerjev (Univerze v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici) ter projektu konS pridruženih raziskovalnih in znanstvenih laboratorijev in inštitutov.

Več o možnostih in načinih prijave si preberite tukaj.