Skoči na vsebino

Znan je izbor umetniških projektov

Na vabilo, ki smo ga objavili v okviru projekta konS ≡ Platforma za sodobno raziskovalno umetnost, smo prejeli 42 predlogov za umetniške projekte avtoric, avtorjev in avtorskih skupin iz slovenskega in mednarodnega prostora. Širok nabor aktualnih tem, umetniška raven in produkcijska zahtevnost, ki so jih izkazali predlagani projekti, so žirijo spodbudili k intenzivnim in poglobljenim diskusijam. Vsem avtorjem se zahvaljujemo za poslane predloge umetniškega projekta in izkazan interes za sodelovanje v projektu spodbujanja sodobne raziskovalne umetnosti konS ≡ Platforma.

Partnerji partnerji projekta konS smo na podlagi vabila za predloge umetniških del in na podlagi neposrednih vabil izbrali sedem umetniških projektov, ki jih bomo produkcijsko podprli v letu 2021. Med izbranimi avtoricami in avtorji so Tadej DroljcAndy Gracie, Katrin Hochschuh & Adam DonovanNina Ramšak Marković, Joana Moll, Ana Rajčević in Staš Vrenko.

Programski svet konzorcija je skrbno pregledal in obravnaval prispele predloge ter v skladu s cilji in programskimi smernicami projekta konS izbral dela, za katera menimo, da odpirajo ključna vprašanja in izzive, s katerimi se ob naglem razvoju znanosti in tehnologij sooča sodobna družba. Izbrani projekti s svojo pretanjeno avtorsko poetiko razpirajo pomembne uvide v družbeno relevantne teme in tako prispevajo k boljšemu dojemanju sveta, v katerem živimo. Partnerji konS, ki smo skozi projekt vzpostavili produkcijsko platformo, z vznemirjenjem pričakujemo začetek nastajanja novih umetniških projektov.

Da bi omogočili trajne pogoje za izvedbo več prebojnih projektov v polju sodobne raziskovalne umetnosti, bomo vabilo za produkcijo umetniških del ponovno objavili tekom leta 2021.

Programski svet konS projekta

Gašper Beg, Maja Burja, Luka Frelih, Miha Horvat, Janez Janša, Jurij Krpan, Marcela Okretič, Marko Peljhan, Irena Pivka, Adrijan Praznik, Peter Purg, Sandra Sajovic, Maruša Skornišek, Uroš Veber, Brane Zorman