Skoči na vsebino

Diskurz

Pametna mesta in skupnosti

Okrogla miza o odgovornem oblikovanju sodobnega sobivanja skozi napredne tehnologije, na kateri so spregovorili Iztok Mori, direktor občinske uprave Velenje, Jurij Krpan, umetniški vodja projekta KonS in Zavoda Kersnikova iz Ljubljane ter Boris Koprivnikar, nekdanji minister za javno upravo in vladni pooblaščenec za digitalni razvoj, danes svetovalec pri razvoju pametnih skupnosti v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in državami v regiji.

Več

Paradoksi pametnih skupnosti

Kako doseči premik od zgolj dobre uporabniške izkušnje in raznosmernega sledenja evropskim trendom k razvoju globljih, strateških partnerstev med ponudniki in uporabniki družbene ter kulturne infrastrukture? Spregovorili so Matjaž Logar, izvršilni direktor Operacije SRIP PMiS, Peter Geršič, vodja projekta SITIUM, strokovni sodelavec za razvoj in pametne skupnosti pri Mestni občini Novo Mesto, Andrej Žižek, arhitekt, urbanist in raziskovalec, Simon Mokorel, vodja razvojne pisarne za Pametno mesto pri Mestni občini Nova Gorica in Peter Purg, Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici (moderator)

Več

(re)programiranje: Strategije za samoregeneracijo

Aksiomina serija (re)programiranje se bo osredinila na rešitve in iskanje orodij, besed in vizij na različnih področjih – od energije in infrastrukture do gradnje skupnosti in umetne inteligence.   

Več

Vlaganje v prihodnost

Spletno omizje je skušalo osvetliti, kako se razvoja kapacitet za izzive prihodnosti – na eni strani – lotevajo nekateri vodilni snovalci in izvajalci izven-kurikularnih vsebin ter kaj se – na drugi strani – na področju hibridnih in trans-disciplinarnih pristopov odvija in pripravlja na ravni javnih politik.

Več

O vključevanju umetnosti v procese inovacij

Okrogla miza o izzivih, ki stojijo pred umetniki kot posamezniki in kakšni pred umetnostnimi organizacijami, ki se vključujejo v realni sektor izven umetnostnega polja.

Več

Sodelovanje umetnosti v inovacijah za prihodnost

Okrogla miza je soočila poglede na področje interdisciplinarnega inoviranja ter ponudila nekaj primerov dobrih praks. S sogovorci raznolikih profilov smo poskusili pokriti širok diapazon možnosti sodelovanja: Marko Hren, sekretar Sektorja za koordinacijo pametne specializacij SVRK, dr. Dragica Marinič, koordinatorica SRIP Krožno gospodarstvo, Miha Ciglar direktor podjetja Ultrasonic audio technologies in Darko Šuman, Portfolio manager v podjetju Plastika Skaza.

Več