Skoči na vsebino

Projekti

Rojstvo in smrt mikrokozmosa: Raziskovanje neznosne lahkosti so-bivanja s kvasovkami

Na razstavi Rojstvo in smrt mikrokozmosa ≡ Raziskovanje neznosne lahkosti so-bivanja s kvasovkami se avtorja Monika Pocrnjić in Andrej Firm z edinstveno perspektivo osredotočata na poudarjanje medsebojne povezanosti med mikroorganizmi, ljudmi in okoljem skozi umetnost.

Več

Atlas Slovenija

Projekt Atlas Slovenija obravnava aktualna okoljska vprašanja antropocena in opazuje spremembe, ki jih ustvarjajo procesi kulturalizacije in komodifikacije okolja, ki imajo za posledico izgubo biotske raznovrstnosti, različne oblike onesnaženja in druge negativne okoljske vplive. Skozi prizmo projekta Atlas Slovenija je gledalec_ka povabljen_a, da se poglobi v raziskovalno okoljsko pripoved o Sloveniji in se seznani, kako na okolje vplivajo družba, kultura, gospodarstvo in politika.

Več

Microbot V.4

Microbot V.4 je robotski in performativni poseg v Stelarcovo telo, ki tematizira vse večjo intimnost strojev in človeškega telesa ter uprizarja možno prihodnost, v kateri bodo telo (telesa) kolonizirali mikro- in nanosenzorji, naprave in roboti, ki bodo povečali naše bakterijske in virusne populacije. Stefan Doepner zadnjih 10 let raziskuje, razvija, koncipira in pomanjšuje robote eksoskeletone. Nove verzije nastajajo v konSovem Laboratoriju za robotiko in urbano transformacijo, ki deluje pod okriljem MKC Maribor.

Več

Kibernetična intima

Ali želimo, da nas roj robotov obravnava z empatijo ali da nas obravnava kot tarčo optimizacije? Instalacija Kibernetična intima raziskuje komunikacijo med ljudmi in mehatronsko obliko življenja. Luči bitij v temi vzbudijo domišljijo obiskovalcev o njihovih namerah in notranjih svetovih. Umetniško delo sproži razmišljanje o tem, kaj pričakujemo od robotov in umetne inteligence.

Več

Širni spleteni svetovi

Projekt Širni spleteni svetovi različne modele strojnega učenja obravnava kot ideološke agente ekstrakcije, kategorizacije in interpretacije ter odpira razmišljanje o tem, kakšni so (novi) zemljevidi in razmejitve, ki jih riše umetna inteligenca, kako njeno delovanje sledi ozemljem, odnosom in genealogijam moči (preteklosti in sedanjosti) ter kakšna je njena vloga v procesih ustvarjanja svetov prihodnosti.

Več

2.8B420K

Čez 2,8 milijarde let bo povprečna globalna temperatura na Zemlji dosegla 147 stopinj Celzija. Tedaj bodo izumrli še poslednji ostanki življenja, preprosti podzemni mikrobi, ki so se zatekli na tečaje. Ta izjemno pomemben trenutek v zgodovini planeta bo minil neopaženo. Projekt 2.8B420K predlaga spomenik, znan kot Objekt, ki bo obeležil prehod planeta iz biološkega v postbiološki sistem in s tem konec življenja na Zemlji.

Več

city{making}sense

Projekt city{making}sense je umetniško znanstvena eksploracija urbanega prostora na področju razvoja pametnih mest in z njimi povezanega nadzora javnega prostora (surveillance), umetne inteligence (AI) in velikih podatkov (BIG data). Projekt raziskuje podatkovno realnost dreves, ki so implantirana v mestno tkivo. S pomočjo senzorskih dodatkov, ki zaznavajo stanje okolja neposredno ob drevesu se generira abstrakten odtis njegove eksistence.

Več

Ex.A.R.U.

Tako kot vesoljska infrastruktura je tudi Zemlja v nenehnem procesu teraformiranja. Današnji pogled na Zemljo ni več transcendentalen in breztelesen, temveč panoptičen, kater izvira iz hermetično zatesnjenih modulov, ki gosti živa bitja na podlagi njihovih sposobnosti preživetja v ekstremnih pogojih. Umetnica v projektu Ex.A.R.U. (Exo Auxiliary Respiratory Unit) izhaja iz premisleka o infrastrukturi in tehničnih rešitvah, ki omogočajo bivanje v ekstremnih pogojih vesolja skozi produciranje in zadrževanje zračnega balona znotraj vesoljskih ladij.

Več

TerraPort

Navdihnjena z najnovejšimi napori astrobiologije in prototipi teraformiranja planetov, ki naj bi jih ljudje naselili v prihodnosti, je umetnica razvila stroj za avtomatizirano plemenitenje marsovskega regolita, v katerega sadi modelni organizem soje (Glycine max) in ga zaliva z organsko mešanico obdelanega človeškega urina, posušene menstrualne krvi in narezanih las.

Več

Oculos Super Ignes Vigilantes Volavimus

Mobilni laboratorij SPEKTR Z je hibridne narave, sestavljen je iz modulov in opreme za daljinsko zaznavanje sprejemnih in procesnih sistemov za senzorske podatke, poseben oddelek laboratorija pa je namenjen javnim prezentacijam delovanja in sodelovanju s taktičnimi medijskimi delavci, umetniki, kreativno in visoko tehnološko industrijo ter raziskovalnimi institucijami. Objekt Oculos Super Ignes Vigilantes Volavimus je zasnovan kot abstraktna predstavitev slojev delovanja laboratorija med požari na Krasu in vključuje podatke in analize daljinskega zaznavanja kot tudi sisteme načrtovanja za njihov zajem in procesiranje.

Več

Krajinski stroji

S projektom Krajinski stroji Erich Berger nadaljuje z raziskovanjem odnosa med radioaktivnostjo in pokrajino. Še naprej se osredotoča na globoki čas, spektralne pojave, naravne in antropogene krajine, ki pa jih tokrat obravnava na primeru rudnika urana Žirovski vrh ter človeških in nečloveških procesov, ki oblikujejo njegovo preteklost in prihodnosti.

Več

Popolnoma drugačna prihodnost

Projekt Popolnoma drugačna prihodnost predstavlja pozitivno naravnane odgovore na različne zagate družbe 21. stoletja ter ob tem ohranja smotrn pogled na našo skupno prihodnost. Raziskovalno naravnano delo sestoji iz multimedijske instalacije in istoimenske publikacije, ki galerijsko postavitev dopolnjuje, a je obenem vsebinsko in konceptualno svoja samostojna enota.

Več