Skoči na vsebino

Projekti

Catastrophe Jangled Hideously Out Of Process 

Nasičenost medijev s post-katastrofičnimi podobami je povzročila določeno desenzitizacijo, hkrati pa tovrstno gradivo fetišiziramo, želimo si še več takih bodob, naš pogled se ujame v past te realnosti, ki je postala neobičajna.

Več

konS ≡ MODUL

V sodelovanju s 26. Festivalom računalniških umetnosti (MFRU) smo v mesecu oktobru 2020 oblikovali konS modul, s katerim smo (p)odprli aktualne teme in predstavili umetniška dela, nastala kot odziv na naše vabilo za prijavo projektov v januarju 2020.

Več

Plantportation / Q-modul

Večplastno vstopanje v dimenzijo kvantne prepletenosti in s tem v možne teoretične posledice in interakcije, med katere spada tudi kvantna teleportacija. Ideja je iz znanstvene plati predstavljena z različnimi teorijami, ki nam nikoli ne podajo jasne predstave o kvantni dimenziji.

Več

Gallus Gallus Roboticus

Projekt v nastajanju: spletna stran sledi delu spekulativnega oblikovanja, avtonomnega premikajočega stroja, ki bo ljubeče skrbel za piščance ter poskrbel za različne vidike piščančevih potreb in hotenj. Ali so stroji zmožni biti bolj človeški od ljudi?

Več

ISOLAB 3000

V izdelavi je mobilni ekološki, laboratorij, ki bo opremljen s sistemi za sprejem, obdelavo in vizualizacijo podatkov daljinskega zaznavanja in mobilnih okoljskih senzorskih mrež in služil kot interventna mobilna okoljska postaja.

Več

Biobot: Laboratorijska situacija

Projekt Biobot se posveča tkivnemu inženiringu in razvoju robota z delujočo biološko mišico, ki premika telo. Na robovih umetnosti, ki z živimi materiali ustvarja nove oblike, nova bitja postavljajo ontološka in etična vprašanja o svojem statusu in o protokolih ravnanja z njimi.

Več

Line Rider

V zgodovini umetnosti so nekatera umetniška dela imela srečo, da so jih razumeli ne zgolj kot umetnost, pač pa tudi kot uporabna orodja: Line Rider je eno takih del. Izirno umetniško delo-igro še vedno lahko brezplačno igramo na spletu, medtem pa nastaja njena 3D/VR različica.

Več

Zvočna prepletanja

8-kanalna zvočna instalacija Zvočna prepletanja je spoj znanosti in umetnosti. Razstavno kompozicijo tvorijo neobdelani zvoki aktivnosti žuželk in pajkov, ki pa so naknadno elektronsko modulirani.

Več

Kozmični dež

Svetlobno-zvočna instalacija Kozmični dež umetnika Tilna Sepiča se loteva analize ter vizualizacije pojava kozmičnih žarkov, očem nevidnih visokoenergijskih delcev, ki izvirajo iz vesoljskega prostora, večinoma izven našega Osončja.

Več