Skoči na vsebino

Projekti

C-lab – Interaktivna sodelovalna platforma

Zamisel za izdelavo orodja, s katerim bi oblikovali kreativni proces, pri katerem sodeluje več strokovnjakov z različnih področij, nas je vodila v zasnovo interaktivne sobe, v kateri bodo inovatorji obkroženi s pokrajino svojih izrečenih misli, referenc in skic. Celoten proces vodi katalizator inovacij, katerega naloga je prevajati različne strokovne jezike v vsem razumljivo govorico in spodbujati udeležence k zasledovanju skupnih ciljev.

Več

mojbot ∑igma

Za razliko od običajnega šolskega učenja, pri katerem izobraževanje poteka od učiteljev k učencem, raziskovalno učenje spodbuja intelektualno emancipacijo z omogočanjem prenašanja znanja horizontalno med učenci različnih starosti in znanj. Tak način učenja in razvijanja spretnosti nas je vodil k oblikovanju spletnega vmesnika, ki imetnike spodbuja k igrivemu učenju in s tem k razvijanju svojega virtualnega asistenta, ki z vsako delavniško transakcijo postaja vse pametnejši in lepše oblikovan.

Več

Kronolit

Skupina Jata C v delu Kronolit raziskuje zvočnost kamnitih struktur, simbolov trajnosti, razsežnosti, nemosti. Kamnine so kot Zemljina opna, Kronolit pa je inštrument/opna, s pomočjo katere z elektronskimi pretvorniki prevajamo vibracije kamna in jih v povratni zanki vračamo v kamen. Zvočno instalacijo sestavlja več kamnitih plošč, povezanih s pretvorniki (transducerji). V raziskovalnem procesu se je razvilo sodelovanje z znanstveniki s področja mikropaleontologije, geologije in fizike ter podpornikom projekta, podjetje Marmor Hotavlje.

Več

Večerja s hiperobjektom

Svet je postal filozofski laboratorij[1], saj je v ospredje prvič stopila tehnologija in ne človek ali narava. Tehnologija je najprej subsumirala naravo, nato pa se je spravila še na človeka. Očitala mu je njegov odnos in pristranskosti ter predvsem nepojasnjeno domnevo, da nekatere stvari niso zanjo: zakaj je npr. menil, da v jeziku nima mesta, četudi zmore komunicirati, zakaj naj ne bi razumela pomena, četudi je jezik predvsem (logično-formalni) sistem in šele nato komunikacijsko sredstvo

Več

Apofenija/1

Apofenija je demo verzija (/1) subjekta umetne inteligence, ustvarjenega, da uprizarja vse tisto, kar je neuprizorljivo. V uprizoritvi, v kateri edini živi element v dvorani ostaja gledalec, obsojen na iskanje življenja v inherentno tujem, se vzpostavlja nova oblika življenjskosti, dialog med sogovornikoma, ki ne govorita istega simbolnega jezika.

Več

Staš Vrenko: ,ločene vrednosti

Projekt ,ločene vrednosti raziskuje simulacijski potencial podatkovnih procesov, ki predstavljajo ključni element sodobnih kulturno-tehnoloških formacij. Digitalne podatkovne zbirke valujočo zveznost sveta abstrahirajo v simbolne zapise in objekte, ki naj bi omogočali natančno opazovanje, analizo in napovedovanje pojavov.

Več

Empathy Swarm Orchestra

Empathy Swarm je umetna življenjska oblika, ki raziskuje družbeno interakcijo med nečloveškimi bitji z uporabo vedenja in gibanja kot jezika za medvrstno komunikacijo, ki jo lahko razume tudi človeški opazovalec.

Več

Ad lib.

Michele Spanghero je zvočni in vizualni umetnik, njegova umetniška dejavnost sega od zvočne umetnosti do kiparstva in fotografije. Zvočna skulptura Ad lib. združuje medicinski stroj za avtomatsko pljučno ventilacijo z orgelskimi piščalmi, ki igrajo glasbeni akord v stalnem ritmu mehanskega dihanja. To dihanje umetnega organa metaforično zveni kot mehanski rekviem.

Več

Carbolytics

Carbolytics je projekt na preseku umetnosti in raziskovanja, katerega cilj je ozaveščanje in poziv k ukrepanju glede okoljskega vpliva vseprisotnega nadzora znotraj ekosistema oglaševalske tehnologije, pa tudi nudenje nove perspektive za obravnavanje družbenih in okoljskih stroškov netransparentnih praks zbiranja podatkov.

Več

Catastrophe Jangled Hideously Out Of Process 

Nasičenost medijev s post-katastrofičnimi podobami je povzročila določeno desenzitizacijo, hkrati pa tovrstno gradivo fetišiziramo, želimo si še več takih bodob, naš pogled se ujame v past te realnosti, ki je postala neobičajna.

Več

Plantportation / Q-modul

Večplastno vstopanje v dimenzijo kvantne prepletenosti in s tem v možne teoretične posledice in interakcije, med katere spada tudi kvantna teleportacija. Ideja je iz znanstvene plati predstavljena z različnimi teorijami, ki nam nikoli ne podajo jasne predstave o kvantni dimenziji.

Več

Gallus Gallus Roboticus

Projekt v nastajanju: spletna stran sledi delu spekulativnega oblikovanja, avtonomnega premikajočega stroja, ki bo ljubeče skrbel za piščance ter poskrbel za različne vidike piščančevih potreb in hotenj. Ali so stroji zmožni biti bolj človeški od ljudi?

Več